Giá trị yêu nước của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021
Tags: , , ,

1 nhận xét:

  1. Việc thờ các đời Vua Hùng cho thấy chúng ta giữ gìn được truyền thống bản sắc văn hóa lâu đời, biết uống nước nhớ nguồn và có một lịch sử sau rộng và hào hùng, đây cũng là một nét đặc sắc đối với bạn bè quốc tế khi tìm hiểu về Việt Nam, họ thêm yêu quý và khâm phục những gì dân tộc ta gìn giữ và bảo tồn được qua bao nhiêu thời gian bị xâm lược và đô hộ

    Trả lờiXóa