Không có chuyện một số nhà rân chủ bị bắt là do “tự ứng cử” ?

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Cơ quan chức năng bắt giam là vì các đối tượng đó vi phạm pháp luật như các đối tượng hình sự ma túy bình thường, chỉ đồng bọn của chúng mới cố gắng hướng lái vấn đề sang chuyện do liên quan đến bầu cử để định hướng du luận đánh lạc hướng bản chất, dân trí đã lên cao mà vẫn dùng trò cổ xưa này để lừa nhau

    Trả lờiXóa