Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới cần có giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài (P1)

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021
Tags:

3 nhận xét:

  1. Với tất cả sự khiêm tốn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định và chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Do đó phải ra sức bảo vệ nó để đất nước được tiếp tục vươn lên,

    Trả lờiXóa
  2. Khi nhưn phương thức chống phá cũ đã trở nên lỗi thời thì không gian mạng là một miền đất hứa mà các đối tượng đều tập trung hướng vào, nếu như chúng ta làm tốt công tác bảo vệ thì đây sẽ là nguồn tài nguyên vô tận để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, một quốc gia với nền tảng tư tưởng tích cực và tiên tiến như Việt Nam chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa

    Trả lờiXóa
  3. Khi mà thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tận dụng triệt để không gian mạng để truyền bá những tư tưởng, văn hóa phẩm độc hại. Chúng khiến cho một bộ phận giới trẻ hiện nay nhận thức lệch lạc, có cái nhìn tiêu cực về nhà nước, chế độ. Chính vì thế, việc giáo dục nhận thức cần được chú trọng hơn.

    Trả lờiXóa