Cử tri và Nhân dân mong muốn bầu được những đại biểu thực sự xứng đáng

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Những lá phiếu được bầu cử trong ngày 23/5 tới đây sẽ là những lá phiếu thể hiện quyền dân chủ và lợi ích của nhân dân, nhưng để cử tri có sự lựa chọn đúng đắn, điều quan trọng là phải để họ có được thông tin đầy đủ của các ứng cử viên ứng cử vào đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  2. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh cách mạng nào thì tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội luôn được xem trọng, là nhân tố bảo đảm xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước vững mạnh, thực sự đại diện cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi một lá phiếu bầu cử của chúng ta thể hiện ý chí, nguyện vọng của chúng ta để góp sức xây dựng một chính quyền vững mạnh hơn. Không những thế, lá phiếu bầu cử còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của chúng ta dối với xã hội và đất nước.

    Trả lờiXóa