Những người Việt Nam đã tham gia Hồng quân Liên Xô chống lại quân đội phát xít Đức

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021
Tags: , ,

2 nhận xét:

  1. Những người chiến sĩ đó chính lầ những đại diện của Việt Nam cho chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô, thể hiện được sự trung thành tuyệt đối với đường lối của Mác Lenin rất tiến bộ. Họ xứng đáng được vinh danh.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ mới biết hồng quân liên xô lừng lẫy khắp cả địa cầu năm xưa cũng có người Việt Nam mình tham gia trong đấy, những con người này cần được ghi danh và đưa lên các kênh truyền thông để người dân khắp cả nước biết và tôn vinh hàng năm trong các sự kiện có liên quan để tỏ lòng biết ơn

    Trả lờiXóa