Hy vọng gì từ Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII?

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021
Tags: , , ,

5 nhận xét:

 1. Mong rằng các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra hạn chế, vướng mắc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng trong nhiệm kỳ mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại kỳ họp lần này, người dân mong rằng các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra hạn chế, vướng mắc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

   Xóa
 2. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, chúng ta thấy Đảng ta sẵn sàng đối diện với khó khăn, thách thức để ngày càng hoàn thiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mong rằng sớm ổn định được dịch bệnh để các hoạt động kinh tế chính trị xã hội trở lại bình thường, phục vụ cho việc phục hồi lại đất nước sau đại dịch, mục tiêu nhiệm vụ muốn được hoàn thành thì trước tiên phải ổn định đã

   Xóa
 3. Mong rằng hội nghị lần này xây dựng được các cơ chế, chính sách, biện pháp phải cụ thể, sát hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch đề ra nhưng vẫn phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát.

  Trả lờiXóa