Bản chất chống phá của tổ chức bất hợp pháp “Tin Lành Đấng Christ”

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021
Tags: , ,

6 nhận xét:

 1. Các đối tượng cầm đầu còn lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai và cuộc sống khó khăn của một bộ phận đồng bào DTTS để vu cáo Nhà nước phân biệt đối xử, đàn áp người DTTS, ép người DTTS phải bỏ đạo, bỏ văn hóa dân tộc hòa nhập với cuộc sống văn minh của người Kinh

  Trả lờiXóa
 2. Bản chất là tái lập các đối tượng trong tổ chức phản động xưa nhưng thông qua tôn giáo để lôi kéo và khống chế những người nghe theo bằng thần quyền từ đó hướng theo các hoạt động chống phá à, mang tiếng là vì dân vì nước mà toàn tìm cách lợi dụng nhân dân thế này thì đúng là lũ vô nhân tính rồi

  Trả lờiXóa
 3. Tôn giáo từ lâu vẫn là một lĩnh vực được các đối tượng phản động "ưa thích" sử dụng để tập hợp lực lượng, kích động và lôi kéo bà con, đặc biệt là những người theo tôn giáo để xúi giục, đạt được mục đích của chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Từ khi thành lập đến nay, UMCC đã lén lút móc nối với một số đối tượng trong nước triệt để lợi dụng việc một bộ phận người đồng bào DTTS trình độ dân trí còn chưa cao, phong tục tập quán lạc hậu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và thông qua không gian mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai và cuộc sống khó khăn của một bộ phận đồng bào DTTS để vu cáo Nhà nước phân biệt đối xử, đàn áp người DTTS, ép người DTTS phải bỏ đạo, bỏ văn hóa dân tộc hòa nhập với cuộc sống văn minh của người Kinh

   Xóa
 5. Vấn đề này các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý ngay. Để lâu thì hậu quả rất khôn lường. Cần phải làm sao cho người dân tộc thiểu số vùng đó họ hiểu được và nhận thức được cái bản chất của đạo Tin Lành Đấng Christ

  Trả lờiXóa