Có không ít đảng viên “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021
Tags:

7 nhận xét:

 1. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh cần phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức đảng, đảng viên nhất là những người đứng đầu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bên cạnh đó trong các kỳ họp chi bộ cần phải nghiêm túc chỉ ra những người có biểu hiện tương tự, thường xuyên chấn chỉnh, người đúng đầu phải nghiêm túc nêu gương để cấp dưới noi theo, tuyệt đối không thực hiện một cách hình thức, qua loa, có như vậy mới sớm khắc phục, làm chuyên biến tình hình

   Xóa
  2. Đúng vậy, chúng ta cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cũng như việc nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên. Những người đứng đầu càng cần phải thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương!

   Xóa
 2. Việc tự phê bình, ngăn chặn căn “bệnh” thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh cần được xem là một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

  Trả lờiXóa
 3. Đối với một đảng viên quy định như vậy là cần thiết, bởi vì đảng viên là phải gương mẫu. Cái này liên quan đến các chế định về văn hóa và đạo đức của Đảng . Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm bổ sung thêm nội dung “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là cần thiết và là sự cụ thể

  Trả lờiXóa
 4. Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh đã diễn ra từ lâu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và được xác định là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, mỗi đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện tốt Quy định 37, đấu tranh mạnh mẽ với cái sai, tích cực bảo vệ, nuôi dưỡng cái đúng thì chắc chắn sẽ đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
 5. Trong thực tế xây dựng Đảng vừa qua, có không ít đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, không dám đấu tranh với những cái sai, ủng hộ cái đúng, thậm chí còn tiếp tay, cổ súy cho một số việc làm sai trái của đồng chí mình.

  Trả lờiXóa