Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021
Tags: ,

16 nhận xét:

 1. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã có lịch sử 104 năm. Đây là Cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có tầm vóc lịch sử và hiệu ứng xã hội rộng lớn, sâu sắc nhất trong đời sống thế giới nhân loại của thế kỷ XX. Điều đó là không thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy mà, các thế lực phản động vẫn tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, cố tình hạ thấp tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười và bôi nhọ chủ nghĩa xã hội. Bọn chúng không thể nào hiểu được sự tuyệt vời của chủ nghĩa xã hội.

   Xóa
  2. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga biến chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng thành hiện thực: Ước mơ muôn thuở của loài người thoát khỏi cảnh áp bức, bóc lột, bất công; có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc… đã thành sự thật.

   Xóa
  3. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 1917 tại Nga đã hình thành nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới và có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, đem lại hòa bình cho nhân dân, ruộng đất cho nông dân và nhà máy cho công nhân, đem lại quyền tự quyết cho các dân tộc.

   Xóa
  4. Hàng năm kỷ niệm thành công của cách mạng tháng 10 nga vẫn được tiến hành trang trọng như một sự tưởng nhó công lao, niềm tự hào khi dưới sự dẫn dắt của đảng, nước nga đã giành được chiến thắng vang dội, chiến thắng cũng đã mở ra một sự ổn định phát triển thịnh vượng cho đát nước cũng như tiếp sức cho các phong trào khác trên toàn thế giới

   Xóa
 2. Giờ đây, khi chủ nghĩa xã hội đang cải cách và đổi mới để vượt qua những khó khăn, thử thách thì việc những người cách mạng tự ý thức sâu sắc những bài học đã qua - “những bài học được chiết xuất từ những vị thuốc đắng của lịch sử” để không rơi vào vết xe đổ, tự hủy hoại lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

   Xóa
  2. Nước Nga Xô viết ra đời, lập nên một chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn hẳn chủ nghĩa tư bản, đánh dấu sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, trên thực tế là mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

   Xóa
 3. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội từ những ước mơ, nguyện vọng ngàn đời của quần chúng lao khổ, bị áp bức bất công; từ lý luận khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trở thành hiện thực sinh động trên một đất nước rộng lớn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu một thời đại mới-thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Mặc dù cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng rất lớn, có ý nghĩa vạch thời đại nhưng ngay khi đó, các học giả tư sản phương Tây đã lên tiếng xuyên tạc, phủ nhận giá trị của nó.

   Xóa
  2. Cách mạng tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay “chính quốc”, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga hoàng; cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin.

   Xóa
 4. Lý tưởng và giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười đem lại vẫn tiếp tục cổ vũ, dẫn đường cho chúng ta đi đến tương lai, xây dựng một xã hội: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và có sức mạnh vô cùng to lớn, mở đường cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

   Xóa
 5. Kế thừa và tiếp tục giương cao ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười Nga, của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trách nhiệm của chúng ta; là hành trang vô cùng quý báu để chúng ta vững tin giành những thành tựu mới trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thế giới,.

  Trả lờiXóa
 6. Ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết do Lênin làm Chủ tịch.

  Trả lờiXóa
 7. Dưới ánh sáng soi đường và sự cổ vũ của Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn của Liên Xô, vào những năm 50-70 của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở khắp các châu lục.

  Trả lờiXóa