Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021
Tags: , , , ,

4 nhận xét:

 1. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, sau hội nghị này, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nền văn hóa là yếu tố quan trọng của một quốc gia, nó như linh hồn của dân tộc vậy nên gìn giũ và phát triển thật tốt trong thời kỳ hội nhập, tiếp xúc với nhiều xu hướng như hiện tại là điều cực kỳ quan trọng, mải chạy theo các mục tiêu kinh tế là điều cần nhưng không phải là tất cả khi hội nhập

   Xóa
 2. Tại hội nghị quan trọng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hoá và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Văn hóa trong bất cứ thời đại nào cũng đóng góp một vai trò hết sức quan trọng, ấy thế mà nhiều quốc gia sau khi chiếm đóng thành công đều tìm cách đốt sách là vì thế, đấy cũng là một cách để thiêu rụi nền văn hóa và áp đặt văn hóa mới cho quốc gia đó, rất nguy hiểm

   Xóa