Yếu tố quyết định đến thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các diễn đàn công khai

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021
Tags: , , , ,

12 nhận xét:

 1. Các diễn đàn công khai là một trong những mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch có thể lợi dụng chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta. Cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mới có thể ngăn chặn được hoạt động này của chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mặc dù hiện nay, công tác đấu tranh trên diễn đàn công khai đã thu được những kết quả ban đầu, rất quan trọng, song còn không ít những hạn chế, nhất là về hình thức, phương pháp, cơ chế phối hợp.

   Xóa
  2. Cần có sự định hướng cho các thông tin đưa lên các diễn đàn công khai, đồng thời có sự phản bác kịp thời khi mà xuất hiện những luồng thông tin xấu, thông tin trong thời đại 4.0 rất kịp thời nhưng vì nhanh mà việc bị các đối tượng xấu lợi dụng rất nhiều

   Xóa
 2. Để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên trọng tâm đấu tranh không gian mạng, một trong những liều “vắc-xin” là phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tri thức cho thanh niên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với lợi thế về sở trường và khả năng về tri thức lý luận và tri thức kinh nghiệm thực tiễn, những tổ chức, cơ quan và đội ngũ cán bộ này sẽ là lực lượng hùng hậu, tham gia có hiệu quả vào những chương trình, định hướng hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch

   Xóa
 3. Cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, báo chí. Đồng thời, cũng cần thiết coi trọng xây dựng báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại trong thời đại công nghệ số.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ cách đặt vấn đề, luận đề, kết luận hay gợi mở vấn đề, chúng đều áp đặt lên tư duy, ý chí của người đọc tràn ngập những thông tin đơn lẻ, cá biệt, suy diễn, độc hại và đúc kết thành bản chất của chế độ, từ đó kết luận hiện thực chế độ xã hội ta có sự sai lầm

   Xóa
  2. Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng là yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay.

   Xóa
 4. Cần phải coi trọng phát triển các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội nội địa, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cho công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để bôi nhọ chế độ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, các đối tượng đã rất ma mãnh trong việc lựa chọn cách thức để lừa bịp, dẫn dắt người dân theo ý đồ của chúng.

   Xóa
  2. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới

   Xóa
 5. Hơn 90 năm qua, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trên cơ sở vận dụng, kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn nước ta qua mỗi thời kỳ lịch sử.

  Trả lờiXóa