30 năm Liên Xô sụp đổ và những bài học cho Việt Nam

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021
Tags: , , , , ,

14 nhận xét:

 1. Đảng Cộng sản Liên xô bị hủy hoại vì đảng đã để cho những nhân vật phản bội, những kẻ ly khai dân tộc, những kẻ biến chất chính trị đứng trong hàng ngũ thậm chí đứng trong cơ quan lãnh đạo tối cao Ủy ban Trung ương Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quả đúng là như vậy. Việc để cho những kẻ như vậy có mặt trong bộ máy lãnh đạo không những thế lại còn là những cơ quan lãnh đạo tối cao Ủy ban Trung ương Đảng là quá nguy hiểm và còn là thiếu sót lớn của Liên Xô lúc bấy giờ.

   Xóa
  2. Cần giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp với lực lượng vũ trang. Kiên quyết chống âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, dân sự hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động.

   Xóa
 2. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì tất yếu phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ là nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn là cơ sở để xây dựng hệ tư tưởng của toàn xã hội và nhờ đó mới có thể thực hiện được mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nền tảng về đường lối và tư tưởng chính trị là điều tối quan trọng, vì sao Việt Nam đi theo đường lối y nhưu liên xô mà lại phát triển vượt bậc, bởi vì chúng ta kiên định và sáng tạo hơn liên quốc gia này, qua đây cũng cho thấy đội ngũ lãnh đạo qua các thời ký cũng rất xuất sắc

   Xóa
  2. Nhìn từ mọi góc độ, sự kiện gây chấn động lịch sử đó có rất nhiều cách lý giải. Nhưng tựu trung, đó vẫn là quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, thẩm thấu từ bên trong và sự tấn công cấp tập, không khoan nhượng từ bên ngoài.

   Xóa
 3. Việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản chính là điều tất yếu, phải luôn đặt Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Tuyệt đối không để các đối tượng thù địch ăn sâu vào bộ máy chính quyền và đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một trong những nguyên nhân sai lầm dẫn đến sự sụp đổ ấy là do các Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu mắc phải sai lầm chủ quan để cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong nội bộ Đảng, Nhà nước, làm cho cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, dao động, hoài nghi về những giá trị của chủ nghĩa xã hội

   Xóa
  2. Có một thực tế chung là trong hồi ký của nhiều cựu cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước Liên Xô sau này đều nhận xét: Đảng Cộng sản Liên Xô đã không xây dựng được cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có đức, có tài, cũng như không sàng lọc, loại bỏ những kẻ cơ hội chính trị ra khỏi bộ máy.

   Xóa
 4. Chúng ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định con đường cách mạng vô sản mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy. Âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động trong nước vô cùng nguy hiểm và tiểm ẩn rất nhiều mối nguy hại cho đất nước. Đảng và Nhà nước thật sự nên chú trọng hơn về vấn đề này.

   Xóa
  2. Sự sụp đổ của Liên Xô, của một Đảng cộng sản với hơn 20 triệu đảng viên trong phút chốc có nguyên nhân quan trọng từ yếu kém, hạn chế của công tác cán bộ - “cái gốc của mọi công việc”. Đặc biệt, sai lầm về xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, chọn người đứng đầu đã khiến Đảng và cả đất nước phải trả một cái giá quá đắt.

   Xóa
 5. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước ở Đông Âu cho thấy, đây là sụp đổ của một mô hình cụ thể chứ không phải sự sụp đổ của một lý tưởng trên nền móng hệ thống lý luận.

  Trả lờiXóa
 6. Trong mọi trường hợp, phải luôn giữ vững nguyên tắc, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt. Kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm đoàn kết thống nhất.

  Trả lờiXóa