Nhìn vào cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina nghĩ về vấn đề “ngoại giao cây tre” của Việt Nam

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022
Tags: , ,

2 nhận xét:

  1. Vấn đề “ngoại giao cây tre” của Việt Nam là quyết định đúng đắn của Đảng, Nhà Nước ta. Đây là đường lối ngoại giao của nước ta từ hàng nghìn năm lịch sử cho đến khi nhà nước Việt Nam được thành lập năm 1945.

    Trả lờiXóa
  2. Sự kiên định về lợi ích quốc gia, linh hoạt và mềm dẻo, quyết đoán và nhún nhường, thực tế và thực dụng trong từng hành động chính sách đối ngoại sẽ bảo đảm cho Việt Nam giảm thiểu nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ và tự chủ trong quá trình phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa