Bài học từ sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu vẫn còn nguyên giá trị

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022
Tags: ,

15 nhận xét:

 1. Phạm Minh Vũ suốt ngày chửi bới như Chí phèo. Là đứa con của quê hương Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng, vậy nhưng nó biến chất và sớm bị tha hóa thành con rối để chống phá, thành cái loa rách để tuyên truyền bôi nhọ quê hương, đất nước, con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phạm Minh Vũ thì làm sao hiểu được cái tuyệt vời của chủ nghĩa Mác Lenin, thằng này cũng đâu biết được nguyên nhân thực sự mà Liên Xô sụp đổ mà xuyên tạc như đúng rồi nhỉ.

   Xóa
  2. Cần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hệ thống chính trị. Theo đó phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ trang. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

   Xóa
  3. Haizz kẻ như Phạm Minh Vũ được sinh ra ở nơi quê hương giàu truyền thống cách mạng nhưng lại biến chất, để cho kẻ xấu làm tha hóa, xíu dục đi trên con đường chống lại chính quyền...

   Xóa
  4. Có khi Phạm Minh Vũ còn không hiểu cái nguyên nhân thực sự khiến cho Liễnô sụp đổ lúc bấy giờ ấy chứ mà đi nói mấy cái điều như vậy. Chủ nghĩa Mác Lê-Nin và Tư tưởng Hồ Chính Minh là còn đường đúng đắn nhất vối đất nước ta.

   Xóa
 2. Có thể hiểu “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ tiến hành.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. điều quan trọng khiến Liên Xô tan rã là khi những người lãnh đạo bắt đầu bị thoái hoá biến chất, khi nhà nước Liên Xô sụp đổ; nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình nhiều năm không làm, nên chủ nghĩa xã hội mới thoái trào và cuối cùng là chuyên quyền, độc đoán, chỉ mang tính cá nhân rồi dẫn đến tan rã.

   Xóa
  2. Chúng ta cần vô cùng cẩn thận về những yếu tô bên trong có thể làm ảnh hưởng xấu đến chính quyền nhân dân. Đẩy mạnh việc nâng cao bản lĩnh chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị.

   Xóa
 3. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước ở Đông Âu cho thấy, đây là sụp đổ của một mô hình cụ thể chứ không phải sự sụp đổ của một lý tưởng trên nền móng hệ thống lý luận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự sụp đổ của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân gây nên, mà chủ yếu ở đây là nguyên nhân từ ngay bên trong nội bộ khi mà Đảng Cộng sản Liên Xô tuyển chọn nguồn cán bộ không kỹ càng.

   Xóa
  2. Một trong những nguyên nhân gây sụp đổ, tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác cán bộ…không làm đúng những điều Lê-nin đã cảnh báo. Đảng đã thoái hoá biến chất thì làm sao lãnh đạo đất nước được nữa.

   Xóa
  3. Sự sụp đổ của của nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu không phải chỉ do nguyên nhân đó mà còn do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức và lối sống của những người lãnh đạo và các nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình không được chú tâm dẫn đến nhiều năm không thực hiện.

   Xóa
  4. Các thế lực thù địch hiện nay tập trung lợi dụng triệt để sử dụng Internet, các trang mạng xã hội, để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

   Xóa
 4. Là một người Việt Nam, trước sự kiện này, tôi cảm thấy rất đau lòng. Một đất nước hùng cường như thế, một đất nước có Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo lớn mạnh như thế mà cuối cùng Liên bang Xô viết sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã. Đau đớn nhất chính là những người nhân danh Đảng tuyên bố thủ tiêu Đảng, giải tán Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Những thủ đoạn của các thế lực thù địch tuy không mới nhưng cũng không ngừng thay đổi trong giai đoạn hiện nay để thích ứng với những tình huống mới, tình huống mới. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác, nhận diện đúng, bình tĩnh suy nghĩ, phân tích, vạch trần bản chất để có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

  Trả lờiXóa