Toan tính đằng sau các phiên điều trần về “tự do tôn giáo” (P2)

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022
Tags:

10 nhận xét:

 1. Việc nhận diện sơ bộ về hoạt động của USCIRF sẽ góp phần nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa, ngăn chặn mọi ý đồ xấu từ việc lợi dụng vấn đề “tôn giáo” gây phương hại đến sự phát triển và hội nhập của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Được sự khích lệ, hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối cực đoan trong tôn giáo càng gia tăng các hoạt động lấn lướt, thách thức chính quyền và vi phạm pháp luật

   Xóa
  2. Hành động của USCIRF sẽ khiến cho các đối tượng chống đối cực đoan trong tôn giáo càng ngày càng lộ rõ bản chất, trực tiếp thách thức chính quyền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

   Xóa
  3. Chúng ta cần chú ý hơn về hành vi của USCIRF trong tương lai, và cũng phải đẩy cao cảnh giác trước các đối tượng thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hành vi chống phá Đảng và Nhà nước ta.

   Xóa
 2. Với mục tiêu không thay đổi, trong thời gian tới, lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch và số đối tượng chống đối sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề “tôn giáo” gắn với dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, vấn đề lợi dụng tôn giáo đang vô cùng nguy hiểm, gần như đám "rận chủ" đều tim đường móc nói câu kết với những kẻ có chức sắc từng có hành vi chống đối chính quyền. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa.

   Xóa
 3. Hoạt động lợi dụng vấn đề “tự do tôn giáo” gắn với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” chống Việt Nam của USCIRF có tính chất nguy hiểm cao, nhất là đã tác động tiêu cực đến nhận thức của chức sắc, tín đồ tôn giáo

  Trả lờiXóa
 4. Với mục tiêu không thay đổi, trong thời gian tới, lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch và số đối tượng chống đối sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo gắn với dân chủ, nhân quyền với nhiều hình thức, thủ đoạn mới để chống phá cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn việc chú trọng vấn đề tôn giáo gắn với dân chủ và nhân quyền. Các thế lực thù địch thường hay nhắm vào vấn đề này để gây hoang mang dư luận

   Xóa
 5. việc nhận diện một cách cơ bản về hoạt động của USCIRF sẽ góp phần nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa, ngăn chặn mọi ý đồ xấu từ việc lợi dụng vấn đề tôn giáo gây phương hại đến sự phát triển và hội nhập của Việt Nam.

  Trả lờiXóa